GDPR

OPLYSNINGER OM PERSONDATA/PRIVATLIVSPOLITIK TIL KUNDER

 

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale mellem jer og Malerfirma Poul Pedersen & søn, Malerfirma v/Peter Pedersen, CVR-NR.: 36343567

Som følge af din aftale med Malerfirma Poul Pedersen & Søn, Malerfirma v/Peter Pedersen, accepterer du denne privatlivspolitik

 

OVERSIGT:

 

1.Generelt

2.Personoplysninger

2.1.Hvad er personoplysninger

2.2.Hvor længe opbevarer vi personoplysninger)

2.3.Hvad bruger vi personoplysningerne til

2.4.Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5.Retten til adgang til dine personoplysninger

2.6.Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7.Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8.Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3.Kontakt

 

1.GENERELT

 

Gennem din aftale med Malerfirmaet Poul Pedersen & Søn, Malerfirma v/Peter Pedersen indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”)

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

 

2.PERSONOPLYSNINGER

 

2.1Hvad er personoplysninger?

 

Poul Pedersen & Søn, Malerfirma v/Peter Pedersen beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail m.m. Oplysninger vedr. aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse m.m. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

 

2.2Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

 

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med selskabet består.

Når du køber en service hos Poul Pedersen & søn, Malerfirma v/Peter Pedersen, har vi brug for dine person- oplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler bliver opbevaret hos Poul Pedersen & søn, Malerfirma v/Peter Pedersen i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af år 2022. Når person- oplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle person- oplysninger vedrørende dig blive slettet.

 

2.3Hvad bruger vi personoplysninger til?

 

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med os som firma og fremsendelse af faktura

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger

2.4Retten til indsigt i dine personoplysninger

 

Du har som kunde hos Poul Pedersen & søn, Malerfirma v/Peter Pedersen, ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

2.5Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af selskabet uden unødig forsinkelse.

 

2.6Retten til sletning af dine personoplysninger

 

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af selskabet uden unødig forsinkelse, hvis selskabet ikke forsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger

Bemærk venligst, at såfremt Poul Pedersen & søn, Malerfirma v/Peter Pedersen i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

2.7Beskyttelse af personoplysninger

 

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i selskabets IT-system

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

 

2.8Ændringer i behandlingen af personoplysninger

 

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af person- oplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

 

3.Kontakt

 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Poul Pedersen & søn, Malerfirma v/Peter Pedersen, skal du rette henvendelse til Lone på kontoret på email: fakturamalermester@gmail.com

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over firmaets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til datatilsynet på følgende adresse:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 

 

Udfærdiget af

Poul Pedersen & Søn, Malerfirma v/Peter Pedersen

Webers Tværgade 6

4690 Haslev

Telefonnummer: 22134258

Kontor: 81512328

E-mail: fakturamalermester@gmail.com

Ring til os i dag på tlf.:

2213 4258

Om os

 

Vi er et Kvalitetsbevidst malerfirma fra Haslev, der udfører opgaver indenfor traditionelt malerarbejde, sprøjte- lakering på eget værksted, facadebehandling m.m

Kontakt os

Webers Tværgade 6

4690 Haslev

CVR: 36343567

kontakt@ppsmalermester.dk

22 13 42 58

Created by Handl-lokalt.dk